samsiah70

Just another WordPress.com site

Teori Pembelajaran Kolaboratif April 26, 2011

Filed under: Uncategorized — Islamic View @ 1:04 am

Pembelajaran kolaboratif  menurut Panitz (1996), ‘Collaboration is a philosophy of interaction and personel lifestyle  whereas cooperation in a structure of interaction designed to facilitate the accomplishment of end product or goal’.

                Apabila pembelajaran kolaboratif dianggap sebagai satu falsafah peribadi, maka ia menyentuh tentang identiti seseorang terutamanya apabila berhubung  atau berinteraksi dengan orang lain. Dalam situasi kolaboratif, orang berinteraksi dalam kumpulan dan memerlukan penghormatan tentang kebolehan dan sumbangan ahli kumpulan. Di dalam pembelajaran kolaboratif memerlukan kerjasama daripada semua ahli koperatif. Dengan itu, falsafah amalan ini digunakan dalam bilik darjah supaya tidak wujud persaingan untuk mengatasi orang lain apabila berhubung dengan orang lain.

                Pembelajaran kolaboratif merupakan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar.  Menurut John Myers (1991) pembelajaran ini mementingkan proses bekerjasama, berunsurkan sosial (John Dewey) dan mengutamakan dinamik kumpulan (Kurt Lewin). Oleh itu dikatakan pembelajaran kolaboratif merupakan pembelajaran kendiri dalam kumpulan dengan memainkan peranan masing-masing di dalam kumpulan dengan bekerjasama untuk mencapai objektif organisasi yang dibentuk. Pembelajaran  berlangsung dengan sendiri tanpa pemantauan dari guru, tetapi harus mencapai objektif yang diperlukan, maka pelajar bebas menentukan teknik dan kaedah yang digunakan.  Jika terdapat sebarang permasalahan dalam pembelajaran, pelajar perlu menyelesaikannya di dalam kumpulan. Pelajar dianggap telah mempunyai kemahiran yang diperlukan, oleh itu tidak ada latihan formal dalam pembelajaran. Malahan dalam pembelajaran, pelajar tidak dipantau secara aktif. Berbanding dengan pembelajaran secara koperatif.

                Menurut Schrage (1990) menyatakan pembelajaran kolaboratif melebihi  aktiviti bekerjasama kerana melibatkan perkongsian hasil penemuan dan hasil yang didapati daripada pembelajaran baru. Pendapat ini disokong oleh Jonassen (1996), pembelajaran kolaboratif dapat membantu pelajar membina pengetahuan yang lebih bermakna jika dibanding dengan pembelajaran secara individu. Melalui pembelajaran kolaboratif berbentuk projek dan aktiviti secara tidak langsung dapat membina kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi yang lebih berkesan, di samping boleh menerima  pendapat orang lain. Sebagai rujukan sila layari web berikut:

http://doc.04-94.docsviewer.googleusercontent.com

http://ishakothman.tripod.com/tugasan2apk.htm

http://www.teachersrock.net/perbezaan.htm

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s